Loading...
Diensten 2018-05-18T09:20:35+00:00
Nieuwsgierig? Bel of mail ons.

Re-integratie vanuit het UWV

Door het bieden van maatwerkoplossingen en professionele aanpak kan Abquron diverse
doelgroepen met een grote of korte afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar passend werk.

Werkfit maken:
Het traject Werkfit maken is bedoeld voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een Ziektewetuitkering. Binnen de dienst WERKFIT MAKEN ga je met een van de consulenten van Abquron aan de slag om jouw positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Na afronding van het traject ben je in staat om werkt te hervatten.

Activiteiten Werkfit maken:
– Versterken van de werknemersvaardigheden
Bij deze activiteit wordt de klant geholpen om succesvoller te presenteren op de arbeidsmarkt. Klant ontdekt wat hij/zij wilt en waarvoor de kwaliteiten toereikend zijn. Voor het versterken van de werknemersvaardigheden wordt een passende werkervaringsplaats ingezet als tussenstap naar een betaalde baan.
– Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Bij deze activiteit worden er persoonlijke coachingsgesprekken gevoerd. Tijdens de gesprekken zal klant leren omgaan met beperkingen en toekomstperspectief verbeteren. De sterke en zwakke punten van klant zullen in kaart gebracht worden. Klant zal meer inzicht krijgen in de eigen doelen en verwachtingen.
– Arbeidsmarkt in positie brengen
Bij deze activiteit worden concrete functies en arbeidsmarktmogelijkheden in kaart gebracht. Door middel van testen en individuele intensieve begeleidging wordt er onderzoek gedaan met als doel te komen tot een gefundeerde en haalbare keuze, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden en motivatie van klant.

Naar WERK:
Het traject NAAR WERK resulteert bij Abquron in een duurzame werkhervatting. Abquron kan diverse doelgroepen met een grote of korte afstand begeleiden naar een betaalde baan. Middels een maatgerichte aanpak zorgen wij ervoor dat klant weer aan het werk gaat in een passende functie.

Wat kunt u van ons verwachten?
– Onze jobhunters zijn arbeidsmarktspecialisten met een groot werkgeversnetwerk.
Ze begeleiden u succesvol naar een nieuwe, passende baan.
– We gaan uit van uw mogelijkheden en houden rekening met uw beperkingen.
– Wij bieden de volledige ondersteuning bij sollicitatieactiviteiten
– Wij coachen u in het werkproces en trainen daar waar nodig is, door bijvoorbeeld gesprekstechnieken.

Gewoon snel aan het werk. Geen tierlantijnen, maar actie!” Abquron gelooft dat iedereen ongeachte medische situatie, achtergrond en leeftijd, een plek verdient in de maatschappij. Daarnaast geloven wij in de kracht van mensen in een medische situatie. Ook met een beperking of ziekte zijn er mogelijkheden bij werkgevers.

Re-integratie voor de allochtone doelgroep.

Abquron is tevens gespecialiseerd in het begeleiden en bemiddelen van de allochtone werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Abquron heeft veel ervaring in het begeleiden van de allochtone doelgroep. Een samenleving waarin werk het uitgangspunt is, biedt Abquron deze doelgroep de mogelijkheid om weer onderdeel te worden van de arbeidsmarkt.

Onze meerwaarde voor de allochtone doelgroep:
– Abquron kan werkzoekende van allochtone afkomst sneller, prettiger en resultaatgerichter begeleiden, doordat wij de doelgroep direct beter begrijpen, direct medewerking krijgen en het vertrouwen krijgen kan het traject prettiger verlopen.
– Abquron beschikt over professioneel personeel van allochtone afkomst die o.a. de Turkse, Marokkaanse en de Poolse taal spreken.
– Abquron biedt diverse vaardigheids- en taaltrainigen aan als middel voor allochtonen met taalachterstand en participatieproblemen.

De trainingen zijn gericht op zelfredzaamheid. Het doel is dat de klant binnen korte termijn de basisvaardigheden beheerst om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Hierbij kan gedacht worden aan compententietesten, computer-, presentatie-,communictatie- en taaltrainingen. Bij het geven van de trainingen vormt de dagelijkse praktijk het uitgangspunt en zijn de trainingen afgestemd op het individu. De trainingen worden op maat aangeboden en kunnen op elk gewenst moment ingezet worden.

De consulenten van Abquron hebben kennis van van taal, (turks, marrokaans en pools) kennis van cultuur normen en waarden, kennis van de juiste aanpak en benaderingswijze, kennis van arbeidsethos en wensen en maatschappelijjke en sociale kennis.

Het doel is dat de kandidaat binnen een korte termijn de basisvaardigheden beheerst om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Hierbij kan gedacht worden aan competentietesten, computer-, presentatie-, communicatie- en taaltrainingien. Bij het geven van de trainingen vormt de dagelijkse praktijk het uitgangspunt en zijn de trainingen afgestemd op het individu.

Re-integratie 2e spoor.

Als u als werknemer niet meer in staat bent uw oude werk uit te oefenen, dan treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Als er binnen uw huidige organisatie geen mogelijkheden zijn om betaald werk te verrichten, dan moet er bij andere organisaties gezocht worden naar passend werk.

Deze zoektocht kan Abquron begeleiden. Een 2e Spoor-traject wordt opgestart met als einddoel: een passende, nieuwe baan vinden die past bij uw mogelijkheden. Met behulp van een traject bij Abquron onstaat er een toekomstperspectief.

Hoe ziet een traject eruit?
Een traject wordt altijd uitgevoerd door een vaste consulent die vanaf de intake tot de plaatsing de werknemer begeleidt en ook uw vaste contactpersoon is.

Alle trajecten van Abquron worden op maat uitgevoerd. De aanpak en werkwijze van Abquron kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Door onze intevsieve begeleiding waarbij de kandidaat ook intensief wordt betrokken in het proces, leveren wij een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt in een passende en duurzame functie. Door het aanbieden van losse instrumenten biedt Abquron de mogelijkheid om elk individu in overleg met de opdrachtgever zijn eigen traject te laten samenstellen. Motivatie wordt vergroot wanner de eigen wensen en mogelijkheden het uitganspunt van het traject te vormen. Onze individuele benadering, deskundigheid en een groot werkgeversbestand ledit tot uitstroom naar regulere betaaalde arbeid.

Wat kunt u verwachten van Abquron tijdens een traject?
– Een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
– Een vaste coach tijdens het hele traject.
– Loopbaanonderzoek.
– Verkenning van de arbeidsmarkt.
– Begeleiding naar werk of een opleiding.
– Verbetering van sollicitatievaardigheden.
– Jobhunting
– Nazorg, tot 3 maanden na het vinden van werk.

Outplacement

Het kan gebeuren dat een werkgever, door bijvoorbeeld economische omstandigheden, afscheid moet nemen van werknemers. Natuurlijk mag dit nooit ten koste gaan van een werknemer en zal een werkgever er alles aan doen om dit gehele proces zo spoedig en makkelijk te laten verlopen. Hoe vervelend dit ook voor beide partijen is, is elk einde een nieuw begin en met dit uitgangspunt helpen wij werkgevers en werknemers om met een frisse blik verder te kijken.

AAbquron kan de gehele begeleiding van de werknemer overnemen en ervoor zorgen dat het traject op professionele wijze met een persoonlijke aanpak wordt overgenomen en met een succesvolle plaatsing wordt afgesloten.
Alle trajecten van Abquron worden op maat uitgevoerd. De aanpak en werkwijze van Abquron kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Door onze intevsieve begeleiding waarbij de kandidaat ook intensief wordt betrokken in het proces, leveren wij een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt in een passende en duurzame functie. Door het aanbieden van losse instrumenten biedt Abquron de mogelijkheid om elk individu in overleg met de opdrachtgever zijn eigen traject te laten samenstellen. Motivatie wordt vergroot wanner de eigen wensen en mogelijkheden het uitganspunt van het traject te vormen. Onze individuele benadering, deskundigheid en een groot werkgeversbestand ledit tot uitstroom naar regulere betaaalde arbeid.

Wat kunt u verwachten van Abquron tijdens een traject?
– Een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
– Een vaste coach tijdens het hele traject.
– Loopbaanonderzoek.
– Verkenning van de arbeidsmarkt.
– Begeleiding naar werk of een opleiding.
– Verbetering van sollicitatievaardigheden.
– Jobhunting
– Nazorg, tot 3 maanden na het vinden van werk.

Outplacement van werk naar werk.

Het kan gebeuren dat een werkgever, door bijvoorbeeld economische omstandigheden, afscheid moet nemen van werknemers. Natuurlijk mag dit nooit ten koste gaan van een werknemer en zal een werkgever er alles aan doen om dit gehele proces zo spoedig en makkelijk te laten verlopen.Hoe vervelend dit ook voor beide partijen is, is elk einde een nieuw begin en met dit uitgangspunt helpen wij werkgevers en werknemers om met een frisse blik verder te kijken.

Abquron kan de gehele begeleiding van de werknemer overnemen en ervoor zorgen dat het traject op professionele wijze met een persoonlijke aanpak wordt overgenomen en met een succesvolle plaatsing wordt afgesloten.
Alle trajecten van Abquron worden op maat uitgevoerd. De aanpak en werkwijze van Abquron kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Door onze intevsieve begeleiding waarbij de kandidaat ook intensief wordt betrokken in het proces, leveren wij een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt in een passende en duurzame functie. Door het aanbieden van losse instrumenten biedt Abquron de mogelijkheid om elk individu in overleg met de opdrachtgever zijn eigen traject te laten samenstellen. Motivatie wordt vergroot wanner de eigen wensen en mogelijkheden het uitganspunt van het traject te vormen. Onze individuele benadering, deskundigheid en een groot werkgeversbestand ledit tot uitstroom naar regulere betaaalde arbeid.

Wat kunt u verwachten van Abquron tijdens een traject?
– Een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
– Een vaste coach tijdens het hele traject.
– Loopbaanonderzoek.
– Verkenning van de arbeidsmarkt.
– Begeleiding naar werk of een opleiding.
– Verbetering van sollicitatievaardigheden.
– Jobhunting
– Nazorg, tot 3 maanden na het vinden van werk.